თაი ძი ციუანის სკოლა "მხარულა" (თბილისი) Tai Chi Chuan school "Mkharula" (Tbilisi)
პირველი წიგნი. გამოცემულია 2002 წელს 1000 ეგზემპლარად. შესაძენად იკითხეთ მზია 893-325909.მეორე წიგნი.გამოვიდა 2007 წლის ბოლოს. გაყიდვაშია შემდეგ მაღაზიებში. წიგნს მოყვება CD ქართული ხალხური სიმღერებით ორიგინალური შესრულებით.